Projekt nowej ustawy o wyłączenie z kosztów podatkowych części kosztów usług niematerialnych

0
3068

Wyłączenie z kosztów podatkowych części kosztów usług niematerialnych projekt ustawy,

Obecnie projekt ustawy zakładającej wyłączenie z kosztów podatkowych części kosztów usług niematerialnych został skierowany do sejmu i najprawdopodobniej już od 01.01.2018 wejdą w życie przepisy o jakich piszemy poniżej.

Poniżej przedstawiamy założenie zmian oraz przykład praktyczny obliczania wyłączenia.

Jakich kosztów to ma dotyczyć :

Kosztów poniesione bezpośrednio na rzecz podmiotów powiązanych takich jak:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń

o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania

z praw lub wartości

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu pożyczek,

innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

Kiedy nie liczymy limitu i nie wyłączamy kosztów z kosztów podatkowych ?

Jeśli musimy wyliczyć limit, to w jakiej części koszty nie będą kosztami podatkowymi?

Co w sytuacji jeśli kwota wydatków przekracza limit ?

Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w artykule na stronie biura rachunkowego

Napisz komentarz

Napisz komentarz
Imię